A+ R A-

Učenici s razvojnim teškoćama

Dodatna pažnja posvećuje se i učenicima s razvojnim teškoćama koji imaju primjereni oblik školovanja. Svaki učitelj upućen je kako individualno postupiti s učenikom, a rad mu olakšavaju i pisane preporuke za rad sa svakim učenikom ponaosob. Tijekom godine učitelji redovito u suradnji s psihologinjom i pedagoginjom prate postignuća učenika.
Od siječnja 2014. do siječnja 2015.g. naša škola je bila uključena u projekt financiran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u suradnji sa Centrom za inkluzivne potpore IDEM (CIP IDEM) pod nazivom: „Stručnom potporom do obrazovanja za sve".

 

idemzastava europegrb hrvatske

fondoviljudski potencijaliUlaganje u budućnost

 

U projekt je bilo uključeno, uz suglasnost roditelja, nekoliko učenika koji imaju teškoće i školuju se po redovnom nastavnom programu uz primjenu individualiziranih postupaka. Unutar projekta psihologinja je kao koordinator škole surađivala sa Zrinkom Dumančić mag. rehab. educ. koja je kao članica mobilnog stručnog tima nakon opservacije učenika u školi savjetovala učitelje kako što bolje prilagoditi nastavni sadržaj i ispite učenicima s teškoćama. Prema potrebi, u savjetodavni posjet školi dolazila je i dr. sc. Đurđica Ivančić, prof. koja je savjetovala učitelje, koordinatoricu i članicu mobilnog stručnog tima o daljnjem radu s učenicima. Za učenike u projektu, ali i ostale kojima treba dodatna pomoć, organizirana je pomoć u učenju u CIP IDEM kao i savjetovanje za njihove roditelje. Psihologinja je zajedno s članicom mobilnog stručnog tima svaki mjesec nazočila superviziji.
Budući da je CIP IDEM suradnju s našom školom ocijenio vrlo uspješnom i primjerom dobre prakse, psihologinja je zajedno sa Zrinkom Dumančić mag.rehab.educ. predstavila naše iskustvo u predavanju pod naslovom: "Uloga koordinatora u suradnji s članom mobilnog stručnog tima-iskustva OŠ Pantovčak" na skupu „Iskustva i modeli suradnje na lokalnoj razini u obrazovanju djece s teškoćama„ u Šibeniku, 01.07.2014.g.
U okviru projekta održana su dva predavanja za članove Učiteljskog vijeća: „Izrada i primjena individualiziranih odgojno - obrazovnih programa" Davorke Dragojević mag. rehab. educ. i „Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama" Davorke Schmidt, dipl. učiteljice i mag. rehab. educ.

 

 

 

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Maja Pećnik
Petra Šapina (zamjena)
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Sanja Trtanjj
       sanja.trtanj(at)skole.hr
1.b Daniela Žižanović
       daniela.jukic1(at)skole.hr
1.c  Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
2.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
2.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
3.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
3.b  Tanja Pešić Ilijaš
         tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
4.a  Valentina Boc
       valentina.boc(at)skole.hr
4.b  Olgica Malkoč Vincelj
      olgica.malkoc(at)gmail.com
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c Jasna Babić
1.b i 1.c Zrinka Filipović
 
 
2.a i 2.b Maja Žunić
 
 
3.a Ivan Oreški
3.b Magda Marić
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

  
5.a Katarina Vrančić, matematika
       katarinavrancic(at)hotmail.com
5.b Silvija Ljutić, engleski jezik
      silvija.ljutic(at)skole.hr
6.a Ljijana Rosić, hrvatski jezik
      rosic.ljiljana(at)yahoo.com
6.c Branka Kovač, glazbena kultura
       kovacbranka3(at)gmail.com
6.b Ante Bašić, hrvatski jezik
      ante.basic14(at)skole.hr
7.a Željka Frančić, hrvatski jezik
      zeljka.francic.simek(at)skole.hr
7.b Marina Moćan, engleski jezik
       marina.mocan(at)skole.hr
8.a Silvija Vučković, kemija
       vuckovicsilvija(at)gmail.com
8.b Matija Eršek, tjelesna i zdravstvena kultura
      matija416(at)gmail.com
 
 
 
 
Ljiljana Rosić, hrvatski jezik
rosic.ljljana(at)yahoo.com
 
Ivan Klobučar, informatika
 ivan.klobucar(at)hotmail.com
 
Kristina Čajo Anđel, engleski jezik
 
Mirella Kujundžić Lujan, njemački jezik
 
Julijana Lepur, njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, vjeronauk
 
Tihomir Razum, likovna kultura
tihomir_razum(at)yahoo.com
 
Tatjana Polchert, biologija
 
Marija Magić, vjeronauk
 
Danijela Takač, fizika i tehnilka kultura
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program