• Termini razgovora s učiteljima

    • Menu za studeni

    • Šk. kurikulum 2020./21.

    • INFORMACIJE 1

      iNFORNACIJE 2

Najčešća pitanja

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu škole!           Nakon istraživanja stranice pomozite nam da budemo bolji i ispunite on line upitnik. 

A+ R A-

Psiholog

Prema poznatoj dječjoj psihoterapeutkinji Violet Oaklander postoji nekoliko zahtjeva koje mora ispunjavati svatko tko radi s djecom: treba djecu voljeti; biti sposoban razviti prijateljstvo; znati nešto o tome kako djeca rastu, razvijaju se i uče; biti sposoban razumjeti probleme koji odgovaraju različitoj razvojnoj dobi; poznavati vrste poteškoća učenja koje djeci ne samo da smetaju pri učenju već mogu uzrokovati i emocionalne poremećaje; znati nešto o funkcioniranju obitelji kao sustava; treba biti svjestan utjecaja okoline (kuće, škole, ulice, medija...); mora biti upoznat s kulturološkim očekivanjima postavljenim pred dijete; mora dobro poznavati osnovne tehnike savjetovanja. Dobro je da ta osoba vjeruje da je svako dijete posebna i vrijedna osoba, da je iskren i otvoren s djecom, te da ima smisao za humor kako bi dopustio zaigranom djetetu koje je skriveno u svakome od nas - da se pokaže.
Svaki se čovjek suočava s problemima i izazovima tijekom svojeg života na uspješan ili manje uspješan način. Tako i djeca imaju svoje probleme koji se ponekad odraslima čine „malima", a za dijete predstavlja veliki uteg kojeg ponekad ne zna kako riješiti.
Posao školskog psihologa nikako nije rješavanje dječjih problema već pomaganje učenicima da sagledaju problem iz drugih kutova i osvijeste svoje jake strane koje im mogu pomoći prilikom rješavanja problema. Budući da je to ponekad vrlo zahtjevan zadatak potrebno je da školski psiholog surađuje s roditeljima, učiteljima i ostalim vanjskim suradnicima i stručnjacima.

poslovi psihologa

 

Posao psihologa u osnovnim i srednjim školama je propisan standardima Hrvatske psihološke komore. Osim s učenicima, školski psiholog surađuje s roditeljima, učiteljima i ostalim školskim osobljem, vanjskim suradnicima, institucijama (zdravstvenim i socijalnim ustanovama, policijom, obiteljskim centrima) i udrugama koje provode vrijedne programe te sudjeluje u istraživanjima i razvoju školskog programa.
U radu s učenicima:
- prepoznaje njihove individualne potrebe, te u skladu s time, provodi individualna i grupna savjetovanja
- obavlja psihološku procjenu učenikovih mogućnosti, osobito kao član/predsjednik povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, te tijekom školovanja
- dijagnosticira specifične poteškoće u učenju i pomaže u postizanju boljeg školskog uspjeha (neadekvatne strategije učenja, ispitna anksioznost i sl.)
- prepoznaje darovite učenike (dijagnosticira specifične sposobnosti) i razvija programe za poticanje njihovih sposobnosti, radi aktualizacije njihovih prava i njihovih posebnih potreba - prepoznaje poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i/ili obiteljske poteškoće i pomaže učenicima da ih prevladaju
- pomaže učenicima razvijati adekvatne mehanizme suočavanja i prevladavanje stresnih događaja i kriznih situacija
- razvija i provodi programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i sigurnosti, poučava socijalnim vještinama sve učenike u školi, a osobito učenike « rizičnih » skupina
- provodi programe prevencije zlostavljanja djece u osnovnim školama i široj zajednici
- provodi psihološke krizne intervencije

U radu s roditeljima:

- pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe učenika i reagirati u skladu s njima
- pomaže roditeljima razvijati adekvatne vještine i komunikaciju kako bi mogli kvalitetnije poticati razvoj svih djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovu uspješnom obrazovanju
- educira roditelje iz područja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije
- pomaže aktivnom uključivanju roditelja u život škole i uspostavljanju partnerskih odnosa između roditelja i škole
- pomaže u uspostavljanju kontakta s vanjskim institucijama potrebnim učeniku ( npr. Odjel za profesionalnu orijentaciju, centri za socijalnu skrb, specijalizirane zdravstvene institucije koje se bave mentalnim zdravljem, institucije koje se bave osmišljavanjem slobodnog vremena i sl.)

U radu s učiteljima i ostalim djelatnicima škole:

- prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivnosti školske klime i odnosa među djelatnicima i razvija programe za njeno optimiziranje
- uvodi i promovira različite metode rada koje potiču kreativnost i sudjelovanje nastavnika i učenika zajedno ( timski rad, projektna nastava i sl.)
- uvodi i promovira suvremene metode praćenja i provjere znanja učenika
- potiče i razvija instrumente za vrednovanje i samovrednovanje rada učitelja, te podizanje kvalitete rada u nastavi i vođenju razreda
- pomaže učiteljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju u skladu s njima
- educira učitelje o saznanjima iz područja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije
- pomaže učiteljima identificirati teškoće u razrednoj klimi, uspješnosti, načinu rada i razvijati strategije za njihovo rješavanje
- potiče toleranciju za različitosti među učenicima i samim osobljem

U radu na istraživanjima i razvoju programa:

- doprinosi procesu samovrednovanja škole, te izradi, provedbi i praćenju programa usmjerenih na podizanje kvalitete rada u školi
- osmišljava i provodi istraživanja povezana s odgojno obrazovnom praksom i psihologijskim specifičnostima učenika i nastavnika
- sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija koje se bave odgojno obrazovnim područjem
- vrjednuje kvalitetu i efikasnost programa i rada, te predlaže promjene
- koordinira rad vanjskih suradnika koji pridonose radu i životu učenika u školi kontinuirano širi i nadopunjuje svoja znanja i stručno se usavršava.

 

poslovi psihologa 1

 

Evo i nekih objašnjenja naših učenika 4. razreda o tome što radi školski psiholog:
„Razgovara s roditeljima koji su roditelji neposlušne djece."
„Posao školskog psihologa je da smiri djecu, urazumi ih da se ne svađaju."
„Vodi sat nadarenih."
„Školski psiholog obično djecu koja se ne ponašaju dobro psihologizira."

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak i četvrtak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan1(at)skole.hr
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka,
Danijel Forjan

danijel.forjan2(at)skole.hr

pantovcak(at)os-pantovcak-zg.skole.hr

 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
mirjana.gjano(at)skole.hr
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Veronika Prskalo
veronika.prskalo(at)skole.hr
ospantovcak.uplatnice(at)gmail.com
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Marija Gašparuš 
       marija.gasparus(at)skole.hr
 
1.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
 
1.c  Ivan Oreški
       ivan.oreski5(at)skole.hr
 
2.a  Tatjana Pešić Ilijaš
        tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr 
 
2.b  Borna Prpić Sovilj

       borna.prpic-sovilj(at)skole.hr

        
2.c  Ivona Presečki
       ivona.presecki(at)skole.hr
 
3.a  Olgica Malkoč Vincelj 
        olgica.malkoc-vincelj(at)skole.hr 
 
3.b  Valentina Boc Perus
        valentina.boc(at)skole.hr 
 
4.a  Sanja Trtanj 
        sanja.trtanj(at)skole.hr 
 
4.b  Daniela Žižanović
        daniela.jukic1(at)skole.hr 
 
4.c  Dina Batarilo
        dina.dzineva(at)skole.hr
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c  Jasna Babić
1.b i 1.c  Zrinka Filipović
 
 
2.a  i 2. b Marko Pleslić
2.c  Marina Krakan
 
 
3.a  Ema Herak
3.b  Magda Marić
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

5.a Branka Kovač, Glazbena kultura
       branka.kovac(at)skole.hr
 
5.b Josip Vincetić, Hrvatski i Njemački jezik
      josip.vincetic(at)skole.hr
 
6.a Marina Moćan, Engleski jezik
        marina.mocan(at)skole.hr 
 
6.b Željka Frančić, Hrvatski jezik
       zeljka.francic.simek(at)skole.hr 
 
6.c Matija Dugandžić, TZK
        matija.dugandzic(at)skole.hr
 
7.a Tihomir Razum, Likovna kultura
      tihomir.razum(at)skole.hr
 
7.b Danijel Forjan, Informatika
       danijel.forjan2(at)skole.hr 
 
 7.c Matija Eršek, TZK
       matija.ersek(at)skole.hr
 
8.a Zrinka Šipušić, Kemija
       zrinka.sipusic(at)skole.hr
 

8.b Đurđica Miškulin, Povijest

       durdica.miskulin(at)skole.hr 

     

 

 
 
 
 
 
Ante Bašić, Hrvatski jezik
ante.basic14(at)skole.hr
 
Kristina Čajo Anđel, Engleski jezik
kristina.cajo-andel(at)skole.hr
 
Mirella Kujundžić Lujan, Njemački jezik
mirella.kujundzic-lujan(at)skole.hr
 
Eleonora Deriš, Engleski jezik
eleonora.deris(at)skole.hr
 
Julijana Lepur, Njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, Matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, Vjeronauk
ana.brcic1(at)skole.hr
 
Mirjana Horvat, Geografija
mirjana.horvat1(at)skole.hr
 
Katarina Vrančić, Matematika
katarina.vrancic(at)skole.hr
 
Tatjana Polchert, Biologija
tatjana.polchert(at)skole.hr
 
Marija Magić, Vjeronauk
marija.magic(at)skole.hr
 
Danijela Takač, Fizika i Tehnička kultura
danijela.takac(at)skole.hr