• Termini razgovora s učiteljima

  • Datumi pisanih provjera znanja

  • Menu za lipanj

  • Šk. kurikulum 2015./2016.

  • INFORMACIJE 1

   iNFORNACIJE 2

Najčešća pitanja

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu škole!           Nakon istraživanja stranice pomozite nam da budemo bolji i ispunite on line upitnik. 

A+ R A-

Psiholog

Prema poznatoj dječjoj psihoterapeutkinji Violet Oaklander postoji nekoliko zahtjeva koje mora ispunjavati svatko tko radi s djecom: treba djecu voljeti; biti sposoban razviti prijateljstvo; znati nešto o tome kako djeca rastu, razvijaju se i uče; biti sposoban razumjeti probleme koji odgovaraju različitoj razvojnoj dobi; poznavati vrste poteškoća učenja koje djeci ne samo da smetaju pri učenju već mogu uzrokovati i emocionalne poremećaje; znati nešto o funkcioniranju obitelji kao sustava; treba biti svjestan utjecaja okoline (kuće, škole, ulice, medija...); mora biti upoznat s kulturološkim očekivanjima postavljenim pred dijete; mora dobro poznavati osnovne tehnike savjetovanja. Dobro je da ta osoba vjeruje da je svako dijete posebna i vrijedna osoba, da je iskren i otvoren s djecom, te da ima smisao za humor kako bi dopustio zaigranom djetetu koje je skriveno u svakome od nas - da se pokaže.
Svaki se čovjek suočava s problemima i izazovima tijekom svojeg života na uspješan ili manje uspješan način. Tako i djeca imaju svoje probleme koji se ponekad odraslima čine „malima", a za dijete predstavlja veliki uteg kojeg ponekad ne zna kako riješiti.
Posao školskog psihologa nikako nije rješavanje dječjih problema već pomaganje učenicima da sagledaju problem iz drugih kutova i osvijeste svoje jake strane koje im mogu pomoći prilikom rješavanja problema. Budući da je to ponekad vrlo zahtjevan zadatak potrebno je da školski psiholog surađuje s roditeljima, učiteljima i ostalim vanjskim suradnicima i stručnjacima.

poslovi psihologa

 

Posao psihologa u osnovnim i srednjim školama je propisan standardima Hrvatske psihološke komore. Osim s učenicima, školski psiholog surađuje s roditeljima, učiteljima i ostalim školskim osobljem, vanjskim suradnicima, institucijama (zdravstvenim i socijalnim ustanovama, policijom, obiteljskim centrima) i udrugama koje provode vrijedne programe te sudjeluje u istraživanjima i razvoju školskog programa.
U radu s učenicima:
- prepoznaje njihove individualne potrebe, te u skladu s time, provodi individualna i grupna savjetovanja
- obavlja psihološku procjenu učenikovih mogućnosti, osobito kao član/predsjednik povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, te tijekom školovanja
- dijagnosticira specifične poteškoće u učenju i pomaže u postizanju boljeg školskog uspjeha (neadekvatne strategije učenja, ispitna anksioznost i sl.)
- prepoznaje darovite učenike (dijagnosticira specifične sposobnosti) i razvija programe za poticanje njihovih sposobnosti, radi aktualizacije njihovih prava i njihovih posebnih potreba - prepoznaje poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i/ili obiteljske poteškoće i pomaže učenicima da ih prevladaju
- pomaže učenicima razvijati adekvatne mehanizme suočavanja i prevladavanje stresnih događaja i kriznih situacija
- razvija i provodi programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i sigurnosti, poučava socijalnim vještinama sve učenike u školi, a osobito učenike « rizičnih » skupina
- provodi programe prevencije zlostavljanja djece u osnovnim školama i široj zajednici
- provodi psihološke krizne intervencije

U radu s roditeljima:

- pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe učenika i reagirati u skladu s njima
- pomaže roditeljima razvijati adekvatne vještine i komunikaciju kako bi mogli kvalitetnije poticati razvoj svih djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovu uspješnom obrazovanju
- educira roditelje iz područja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije
- pomaže aktivnom uključivanju roditelja u život škole i uspostavljanju partnerskih odnosa između roditelja i škole
- pomaže u uspostavljanju kontakta s vanjskim institucijama potrebnim učeniku ( npr. Odjel za profesionalnu orijentaciju, centri za socijalnu skrb, specijalizirane zdravstvene institucije koje se bave mentalnim zdravljem, institucije koje se bave osmišljavanjem slobodnog vremena i sl.)

U radu s učiteljima i ostalim djelatnicima škole:

- prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivnosti školske klime i odnosa među djelatnicima i razvija programe za njeno optimiziranje
- uvodi i promovira različite metode rada koje potiču kreativnost i sudjelovanje nastavnika i učenika zajedno ( timski rad, projektna nastava i sl.)
- uvodi i promovira suvremene metode praćenja i provjere znanja učenika
- potiče i razvija instrumente za vrednovanje i samovrednovanje rada učitelja, te podizanje kvalitete rada u nastavi i vođenju razreda
- pomaže učiteljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju u skladu s njima
- educira učitelje o saznanjima iz područja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije
- pomaže učiteljima identificirati teškoće u razrednoj klimi, uspješnosti, načinu rada i razvijati strategije za njihovo rješavanje
- potiče toleranciju za različitosti među učenicima i samim osobljem

U radu na istraživanjima i razvoju programa:

- doprinosi procesu samovrednovanja škole, te izradi, provedbi i praćenju programa usmjerenih na podizanje kvalitete rada u školi
- osmišljava i provodi istraživanja povezana s odgojno obrazovnom praksom i psihologijskim specifičnostima učenika i nastavnika
- sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija koje se bave odgojno obrazovnim područjem
- vrjednuje kvalitetu i efikasnost programa i rada, te predlaže promjene
- koordinira rad vanjskih suradnika koji pridonose radu i životu učenika u školi kontinuirano širi i nadopunjuje svoja znanja i stručno se usavršava.

 

poslovi psihologa 1

 

Evo i nekih objašnjenja naših učenika 4. razreda o tome što radi školski psiholog:
„Razgovara s roditeljima koji su roditelji neposlušne djece."
„Posao školskog psihologa je da smiri djecu, urazumi ih da se ne svađaju."
„Vodi sat nadarenih."
„Školski psiholog obično djecu koja se ne ponašaju dobro psihologizira."

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Maja Pećnik
Petra Šapina (zamjena)
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Sanja Trtanjj
       sanja.trtanj(at)skole.hr
1.b Daniela Žižanović
       daniela.jukic1(at)skole.hr
1.c  Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
2.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
2.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
3.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
3.b  Tanja Pešić Ilijaš
         tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
4.a  Valentina Boc
       valentina.boc(at)skole.hr
4.b  Olgica Malkoč Vincelj
      olgica.malkoc(at)gmail.com
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c Jasna Babić
1.b i 1.c Zrinka Filipović
 
 
2.a i 2.b Maja Žunić
 
 
3.a Ivan Oreški
3.b Magda Marić
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

  
5.a Katarina Vrančić, matematika
       katarinavrancic(at)hotmail.com
5.b Silvija Ljutić, engleski jezik
      silvija.ljutic(at)skole.hr
6.a Ljijana Rosić, hrvatski jezik
      rosic.ljiljana(at)yahoo.com
6.c Branka Kovač, glazbena kultura
       kovacbranka3(at)gmail.com
6.b Ante Bašić, hrvatski jezik
      ante.basic14(at)skole.hr
7.a Željka Frančić, hrvatski jezik
      zeljka.francic.simek(at)skole.hr
7.b Marina Moćan, engleski jezik
       marina.mocan(at)skole.hr
8.a Silvija Vučković, kemija
       vuckovicsilvija(at)gmail.com
8.b Matija Eršek, tjelesna i zdravstvena kultura
      matija416(at)gmail.com
 
 
 
 
Ljiljana Rosić, hrvatski jezik
rosic.ljljana(at)yahoo.com
 
Ivan Klobučar, informatika
 ivan.klobucar(at)hotmail.com
 
Kristina Čajo Anđel, engleski jezik
 
Mirella Kujundžić Lujan, njemački jezik
 
Julijana Lepur, njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, vjeronauk
 
Tihomir Razum, likovna kultura
tihomir_razum(at)yahoo.com
 
Tatjana Polchert, biologija
 
Marija Magić, vjeronauk
 
Danijela Takač, fizika i tehnilka kultura
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program