A+ R A-

Učiti kako učiti - uvodno

dobro je ucitiJedna od temeljnih kompetencija koju učenik treba steći osnovnoškolskim obrazovanjem i koju navodi Nacionalni obrazovni kurikul je znati kako učiti. Svake godine psihologinja održava radionice za učenike 5. razreda na temu Učiti kako učiti. Cilj radionica je da učenici steknu znanje i vještine planiranja, organiziranja i upravljanja vlastitim učenjem, da znaju odabrati strategije učenja koje im najbolje odgovaraju tj. uz pomoć kojih mogu uspješno naučiti gradivo. Učenici tijekom radionice ispunjavaju upitnik nakon kojeg mogu saznati koji stil učenja im najviše odgovara: vizualni, auditivni (slušni) ili tjelesni. S obzirom na odabrani stil učenja preporučaju se i različiti savjeti za rad. Učenicima se približi i koncept mentalnih mapa kao i upotreba mnemotehnika.

Kratki podsjetnik za učenje:


1. Uči uvijek na istomu mjestu (isključi televizor, računalo, mobitel, radio).

2. Uči po mogućnosti uvijek u isto vrijeme.

3. Napravi plan učenja (tjedni/mjesečni plan obaveza-zadaće, lektire, testovi, projekti, izvannastavne aktivnosti).

4. Pogledaj raspored sati za slijedeći dan i složi knjige i bilježnice na stol koje ti trebaju za pisanje zadaća i učenje.

5. Kreni s učenjem poglavlje po poglavlje:

•  pročitaj tekst informativno i pogledaj sve slike koje se nalaze uz tekst
•  ponovno pročitaj tekst ali sada i podcrtaj samo najvažnije riječi, a možeš i zapisati nove pojmove na poseban papir
•  kad pročitaš dio poglavlja, digni pogled od knjige i prepričaj vlastitim riječima pročitano (na glas)
•  pokušaj odgovoriti na pitanja na kraju teksta (na glas)
•  ako je potrebno zamoli nekoga da te ispita naučeno

6. Uči s pauzama (napraviti kratku pauzu od 10 minuta nakon 30-45 minuta učenja).

7. Redovito piši domaće zadaće jer tako isto učiš.

8. Prije spavanja složi knjige i bilježnice u školsku torbu koje ti prema rasporedu sati trebaju za sutra.

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Maja Pećnik
Petra Šapina (zamjena)
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Sanja Trtanjj
       sanja.trtanj(at)skole.hr
1.b Daniela Žižanović
       daniela.jukic1(at)skole.hr
1.c  Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
2.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
2.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
3.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
3.b  Tanja Pešić Ilijaš
         tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
4.a  Valentina Boc
       valentina.boc(at)skole.hr
4.b  Olgica Malkoč Vincelj
      olgica.malkoc(at)gmail.com
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c Jasna Babić
1.b i 1.c Zrinka Filipović
 
 
2.a i 2.b Maja Žunić
 
 
3.a Ivan Oreški
3.b Magda Marić
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

  
5.a Katarina Vrančić, matematika
       katarinavrancic(at)hotmail.com
5.b Silvija Ljutić, engleski jezik
      silvija.ljutic(at)skole.hr
6.a Ljijana Rosić, hrvatski jezik
      rosic.ljiljana(at)yahoo.com
6.c Branka Kovač, glazbena kultura
       kovacbranka3(at)gmail.com
6.b Ante Bašić, hrvatski jezik
      ante.basic14(at)skole.hr
7.a Željka Frančić, hrvatski jezik
      zeljka.francic.simek(at)skole.hr
7.b Marina Moćan, engleski jezik
       marina.mocan(at)skole.hr
8.a Silvija Vučković, kemija
       vuckovicsilvija(at)gmail.com
8.b Matija Eršek, tjelesna i zdravstvena kultura
      matija416(at)gmail.com
 
 
 
 
Ljiljana Rosić, hrvatski jezik
rosic.ljljana(at)yahoo.com
 
Ivan Klobučar, informatika
 ivan.klobucar(at)hotmail.com
 
Kristina Čajo Anđel, engleski jezik
 
Mirella Kujundžić Lujan, njemački jezik
 
Julijana Lepur, njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, vjeronauk
 
Tihomir Razum, likovna kultura
tihomir_razum(at)yahoo.com
 
Tatjana Polchert, biologija
 
Marija Magić, vjeronauk
 
Danijela Takač, fizika i tehnilka kultura
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program