A+ R A-

Rad Školskog odbora

  

Ovlasti Školskog odbora

Poslovnik o radu Školskog odbora

Školski odbor:
1. Imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

2. Razrješuje ravnatelja Škole

3. Donosi:
- Statut na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba
- druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
- školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja
- godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje

4. Utvrđuje:
- prijedlog financijskog plana, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, na prijedlog ravnatelja

5. Odlučuje uz suglasnost Osnivača :
- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju nekretnina
- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a.
- o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora

6. Odlučuje:
- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole čija je vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a
- o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača
- u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo

7. Predlaže Osnivaču:
- promjenu djelatnosti
- donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

8. Razmatra:
- rezultate obrazovnog rada
- predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

9. Daje:
- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
- ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi

10. Osniva:
- učeničku zadrugu
- učeničke klubove i društva

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Škole."

 

 

 

 

 

 

 

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Petra Šapina 
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Olgica Malkoč Vincelj
       olgica.malkoc-vincelj(at)skole.hr
1.b   Valentina Boc Perus
       valentina.boc(at)skole.hr
2.a  Sanja Trtanj
        sanja.trtanj(at)skole.hr
2.b  Daniela Žižanović
        daniela.jukic1(at)skole.hr
2.c   Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
3.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
3.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
4.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
4.b  Tatjana Pešić Ilijaš
        tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a Ivan Oreški
1.b Magda Marić
 
 
2.a i 2.c Jasna Babić
2.b i 2.c Zrinka Filipović
 
 
3.a i 3.b Maja Žunić
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

5.a Tihomir Razum, Likovna kultura
tihomir.razum(at)skole.hr
5.b Ivan Klobučar, Informatika
ivan.klobucar5(at)skole.hr
5.c Matija Eršek, Tjelesna i zdravstvena kultura
matija.ersek(at)skole.hr
6.a Katarina Vrančić, Matematika
  katarina.vrancic(at)skole.hr
6.b Đurđica Miškulin, Povijest
  durdica.miskulin(at)skole.hr
7.a Ljijana Rosić, Hrvatski jezik
   ljiljana.rosic1(at)skole.hr
7.c Branka Kovač, Glazbena kultura
   branka.kovac(at)skole.hr
7.b Ante Bašić, Hrvatski jezik
   ante.basic14(at)skole.hr
8.a Željka Frančić, Hrvatski jezik
   zeljka.francic.simek(at)skole.hr
8.b Marina Moćan, Engleski jezik
   marina.mocan(at)skole.hr
 
 
 
 
 
Kristina Čajo Anđel, Engleski jezik
kristina.cajo-andel(at)skole.hr
 
Mirella Kujundžić Lujan, Njemački jezik
mirella.kujundzic-lujan(at)skole.hr
 
Eleonora Deriš, Engleski jezik
eleonora.deris(at)skole.hr
 
Julijana Lepur, Njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, Matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, Vjeronauk
 
Mirjana Horvat, Geografija
mirjana.horvat1(at)skole.hr
 
Marija Sokolović, Kemija
marija.sokolovic(at)skole.hr
 
Tatjana Polchert, Biologija
tatjana.polchert(at)skole.hr
 
Marija Magić, Vjeronauk
marija.magic(at)skole.hr
 
Danijela Takač, Fizika i Tehnička kultura
danijela.takac(at)skole.hr
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program