A+ R A-

Rad Školskog odbora

  

Ovlasti Školskog odbora

Poslovnik o radu Školskog odbora

Školski odbor:
1. Imenuje ravnatelja Škole uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar).

2. Razrješuje ravnatelja Škole

3. Donosi:
- Statut na prijedlog ravnatelja i uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba
- druge opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
- školski kurikulum na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnatelja
- godišnji plan i program rada na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje

4. Utvrđuje:
- prijedlog financijskog plana, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, na prijedlog ravnatelja

5. Odlučuje uz suglasnost Osnivača :
- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju nekretnina
- o stjecanju,opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 70.000,00 kuna bez PDV-a.
- o davanju u zakup objekata i prostora, ili mijenjanju namjene objekata i prostora

6. Odlučuje:
- o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
- o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
- o ulaganjima, investicijskim radovima i nabavi opreme te nabavi osnovnih sredstava i ostale pokretne imovine čija je pojedinačna vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a
- o opterećivanju ili otuđivanju pokretne imovine Škole čija je vrijednost od 20.000,00 do 70.000,00 kuna bez PDV-a
- o uporabi dobiti u skladu s odlukama Osnivača
- u drugom stupnju o aktima koje Škola donosi na temelju javnih ovlasti ako zakonom, podzakonskim aktom ili ovim statutom nije određeno drugo nadležno tijelo

7. Predlaže Osnivaču:
- promjenu djelatnosti
- donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava

8. Razmatra:
- rezultate obrazovnog rada
- predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

9. Daje:
- Osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
- ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi

10. Osniva:
- učeničku zadrugu
- učeničke klubove i društva

Školski odbor donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima Škole."

 

 

 

 

 

 

 

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak i četvrtak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan1(at)skole.hr
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka,
Danijel Forjan

danijel.forjan2(at)skole.hr

pantovcak(at)os-pantovcak-zg.skole.hr

 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
mirjana.gjano(at)skole.hr
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Veronika Prskalo
veronika.prskalo(at)skole.hr
ospantovcak.uplatnice(at)gmail.com
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Marija Gašparuš 
       marija.gasparus(at)skole.hr
 
1.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
 
1.c  Ivan Oreški
       ivan.oreski5(at)skole.hr
 
2.a  Tatjana Pešić Ilijaš
        tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr 
 
2.b  Borna Prpić Sovilj

       borna.prpic-sovilj(at)skole.hr

        
2.c  Ivona Presečki
       ivona.presecki(at)skole.hr
 
3.a  Olgica Malkoč Vincelj 
        olgica.malkoc-vincelj(at)skole.hr 
 
3.b  Valentina Boc Perus
        valentina.boc(at)skole.hr 
 
4.a  Sanja Trtanj 
        sanja.trtanj(at)skole.hr 
 
4.b  Daniela Žižanović
        daniela.jukic1(at)skole.hr 
 
4.c  Dina Batarilo
        dina.dzineva(at)skole.hr
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c  Jasna Babić
1.b i 1.c  Zrinka Filipović
 
 
2.a  i 2. b Marko Pleslić
2.c  Marina Krakan
 
 
3.a  Ema Herak
3.b  Magda Marić
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

5.a Branka Kovač, Glazbena kultura
       branka.kovac(at)skole.hr
 
5.b Josip Vincetić, Hrvatski i Njemački jezik
      josip.vincetic(at)skole.hr
 
6.a Marina Moćan, Engleski jezik
        marina.mocan(at)skole.hr 
 
6.b Željka Frančić, Hrvatski jezik
       zeljka.francic.simek(at)skole.hr 
 
6.c Matija Dugandžić, TZK
        matija.dugandzic(at)skole.hr
 
7.a Tihomir Razum, Likovna kultura
      tihomir.razum(at)skole.hr
 
7.b Danijel Forjan, Informatika
       danijel.forjan2(at)skole.hr 
 
 7.c Matija Eršek, TZK
       matija.ersek(at)skole.hr
 
8.a Zrinka Šipušić, Kemija
       zrinka.sipusic(at)skole.hr
 

8.b Đurđica Miškulin, Povijest

       durdica.miskulin(at)skole.hr 

     

 

 
 
 
 
 
Ante Bašić, Hrvatski jezik
ante.basic14(at)skole.hr
 
Kristina Čajo Anđel, Engleski jezik
kristina.cajo-andel(at)skole.hr
 
Mirella Kujundžić Lujan, Njemački jezik
mirella.kujundzic-lujan(at)skole.hr
 
Eleonora Deriš, Engleski jezik
eleonora.deris(at)skole.hr
 
Julijana Lepur, Njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, Matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, Vjeronauk
ana.brcic1(at)skole.hr
 
Mirjana Horvat, Geografija
mirjana.horvat1(at)skole.hr
 
Katarina Vrančić, Matematika
katarina.vrancic(at)skole.hr
 
Tatjana Polchert, Biologija
tatjana.polchert(at)skole.hr
 
Marija Magić, Vjeronauk
marija.magic(at)skole.hr
 
Danijela Takač, Fizika i Tehnička kultura
danijela.takac(at)skole.hr