• Termini razgovora s učiteljima

    • Menu za studeni

    • Šk. kurikulum 2020./21.

    • INFORMACIJE 1

      iNFORNACIJE 2

Najčešća pitanja

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu škole!           Nakon istraživanja stranice pomozite nam da budemo bolji i ispunite on line upitnik. 

priroda 1 150priroda 2 150priroda 3 150priroda 4 150

A+ R A-


Capture

Biologija

Biologija, kao temeljna znanost, pridonosi razumijevanju životnih procesa kod biljaka, životinja i čovjeka, prodire u zakonitosti nasljeđivanja, pridonosi savladavanju bolesti i proizvodnji hrane. Suvremena biologija proučava molekularnu osnovu životnih procesa i složene međuodnose između živih bića i njihovog okoliša. Narušavanje sklada tih odnosa i sveopće prirodne ravnoteže može dovesti do ugrožavanja i čovjeka kao biološke vrste.
Cilj nastave biologije je da potakne zanimanje učenika za živi svijet i čovjeka u njemu, da objasni osnovna životna načela, koja su zajednička svim živim bićima, ali isto tako da prikaže raznolikost i bogarstvo biljnih i životinjskih vrsta koje su se razvile na Zemlji.
Sadržaji predmeta Prirode i Biologije omogućuju ostvarivanje ne samo obrazovnih, već i odgojnih zadaća u nastavnom procesu, posebno u smislu usvajanja zdravstvene i ekološke kulture. Važan je naglasak na usmjeravanju učenika da slijedom stečenih bioloških znanja razviju svijest o vrijednosti života uopće, o načinu i potrebi očuvanja zdravlja, o potrebi očuvanja okoliša ,a kao krajnji cilj usvajanje zdravih životnih navika.

U predmetu Biologija učenici će:


• Upoznati metode i načela prirodoslovnih istraživanja, posebno istraživanja živoga svijeta.

• Usvojiti i međusobno povezati osnovne biološke koncepte te se koristiti temeljnim stručnim biološkim nazivljem u objašnjavanju pojava i procesa u živome svijetu

• Razvijati prirodoznanstvenu kulturu poticanjem zanimanja za opažanje u prirodi, istraživanje i logično zaključivanje o organizaciji i ustroju živoga svijeta.

• Razvijati pozitivan stav prema biologiji, želju za samostalnim učenjem, postavljanjem pitanja i provođenjem jednostavnih pokusa u cilju dobivanja odgovora.

U predmetu Priroda učenici će:


• Razvijati svijest o važnosti očuvanja prirode,
• Objasniti temeljnu građu i ulogu organizama,
• Samostalno i točno izvoditi pokuse i praktične radove,
• Razvijati i njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje na temelju opažanja,
• Razvijati odgovornost za vlastito zdravlje.

Učenjem Biologije i Prirode učenici stječu znanja i razvijaju vještine, počevši od umijeća korištenja pribora za praktični rad do promatranja, opisivanja, izdvajanja bitnog, zaključivanja, prezentiranja i rada u grupi.

U nastavne sadržaje koje poučavam redovito unosim primjere iz svakodnevnog života i učenikova okruženja.
Učeničku kreativnost potičem metodama koje uključuju veliku razinu
zornosti (primjena ilustracija, fotografija, animacija, kompjuterskih simulacija, TV emisija, filmova, pokusa).

Pod primjenom znanja podrazumijevam primjenu usvojenih bioloških zakonitosti i teorija na primjerima iz okruženja, tumačenje vlastitih primjera i rješavanje problema.
Tijekom školske godine pratim individualne uradke odnosno samostalne praktične radove, prikaze istraživanja, različite prezentacije, referate, plakate i učenikovu aktivnost tijekom nastavnog procesa.

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak i četvrtak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan1(at)skole.hr
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka,
Danijel Forjan

danijel.forjan2(at)skole.hr

pantovcak(at)os-pantovcak-zg.skole.hr

 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
mirjana.gjano(at)skole.hr
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Veronika Prskalo
veronika.prskalo(at)skole.hr
ospantovcak.uplatnice(at)gmail.com
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Marija Gašparuš 
       marija.gasparus(at)skole.hr
 
1.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
 
1.c  Ivan Oreški
       ivan.oreski5(at)skole.hr
 
2.a  Tatjana Pešić Ilijaš
        tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr 
 
2.b  Borna Prpić Sovilj

       borna.prpic-sovilj(at)skole.hr

        
2.c  Ivona Presečki
       ivona.presecki(at)skole.hr
 
3.a  Olgica Malkoč Vincelj 
        olgica.malkoc-vincelj(at)skole.hr 
 
3.b  Valentina Boc Perus
        valentina.boc(at)skole.hr 
 
4.a  Sanja Trtanj 
        sanja.trtanj(at)skole.hr 
 
4.b  Daniela Žižanović
        daniela.jukic1(at)skole.hr 
 
4.c  Dina Batarilo
        dina.dzineva(at)skole.hr
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c  Jasna Babić
1.b i 1.c  Zrinka Filipović
 
 
2.a  i 2. b Marko Pleslić
2.c  Marina Krakan
 
 
3.a  Ema Herak
3.b  Magda Marić
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

5.a Branka Kovač, Glazbena kultura
       branka.kovac(at)skole.hr
 
5.b Josip Vincetić, Hrvatski i Njemački jezik
      josip.vincetic(at)skole.hr
 
6.a Marina Moćan, Engleski jezik
        marina.mocan(at)skole.hr 
 
6.b Željka Frančić, Hrvatski jezik
       zeljka.francic.simek(at)skole.hr 
 
6.c Matija Dugandžić, TZK
        matija.dugandzic(at)skole.hr
 
7.a Tihomir Razum, Likovna kultura
      tihomir.razum(at)skole.hr
 
7.b Danijel Forjan, Informatika
       danijel.forjan2(at)skole.hr 
 
 7.c Matija Eršek, TZK
       matija.ersek(at)skole.hr
 
8.a Zrinka Šipušić, Kemija
       zrinka.sipusic(at)skole.hr
 

8.b Đurđica Miškulin, Povijest

       durdica.miskulin(at)skole.hr 

     

 

 
 
 
 
 
Ante Bašić, Hrvatski jezik
ante.basic14(at)skole.hr
 
Kristina Čajo Anđel, Engleski jezik
kristina.cajo-andel(at)skole.hr
 
Mirella Kujundžić Lujan, Njemački jezik
mirella.kujundzic-lujan(at)skole.hr
 
Eleonora Deriš, Engleski jezik
eleonora.deris(at)skole.hr
 
Julijana Lepur, Njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, Matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, Vjeronauk
ana.brcic1(at)skole.hr
 
Mirjana Horvat, Geografija
mirjana.horvat1(at)skole.hr
 
Katarina Vrančić, Matematika
katarina.vrancic(at)skole.hr
 
Tatjana Polchert, Biologija
tatjana.polchert(at)skole.hr
 
Marija Magić, Vjeronauk
marija.magic(at)skole.hr
 
Danijela Takač, Fizika i Tehnička kultura
danijela.takac(at)skole.hr