Kada škola dobiva na ugledu?

Stariji ljudi su uvijek govorili "drži do sebe pa će i drugi držati do tebe".

Kako to škola "može držati do sebe"? Zapravo vrlo jednostavno.

Prije svega mora imati jasno izražen cilj i strategiju razvoja i onda razgradnjom pojedinih zadaća nastojati ostvariti cilj. Jer, "škola" mora djelovati spram van i unutar same sebe. Djelatnici škole moraju se osjećati dobro, stručno kompetentno, sigurno i slobodno jer to je jedini način da "vode" djecu.

Danas se u školama posvećuje puna pažnja stručnom osposobljavanju učitelja i to ne samo u području predmeta koji predaju već i u komunikaciji s djecom i roditeljima. Učitelji sudjeluju u kreiranju pojedinih segmenata rada škole te samim time postaju odgovorni za njihovo ostvarivanje. Lako je primjetno gdje učitelj ostvaruje ono što je sam zamislio a gdje samo ostvaruje "naredbu", drugačija je razina predanosti i uvjerljivosti a onda i zadovoljstva u samom procesu.
Učitelj s visokom razinom samopoštovanja se ne boji unošenja promjena u svakodnevni rad ni uvođenja suradnika, npr. roditelja, bilo kao pomagača ili prepuštajući i samo vođenje pojedinih projekata. On dopušta djeci samostalnost i uči ih kako će se služiti pojedinim izvorima znanja.Takav učitelj djeci daje "alate" i nadzire proces njihova korištenja uz pokoju intervenciju.Takav učitelj dobiva na ugledu kod roditelja i u pravom smislu predstavlja školu.
U školama se nadalje posvećuje pažnja i razvoju kritičkog mišljenja kod djece jer jedino na taj način ih se priprema za život. Oblikuje se nastava na suvremene načine , bez prisile i pritiska te se uvode metode rada koje omogućuju svladavanje socijalnih vještina bez kojih se danas ne mogu zamisliti uspješni ljudi. I to roditelji prepoznaju,dijete se raduje odlasku u školu i nije više pod takvim stresom od straha pred ispitivanjem i ocienjivanjem.
Škola koja "drži do sebe" jasno ide pred roditelje s rezultatima istraživanja o zadovoljstvu učenika u školi, propituje interese i želje roditelja i nastoji oblikovati stvarnost poštujući osobnosti. U takvoj se školi argumentirano brane stavovi o kriteriju ocjenjivanja, nastavnim planovima i programima,kućnom redu, školskoj kuhinji, knjižnici,radu stručnog suradnika. U takvoj se školi aktivira Vijeće roditelja koje je nositelj razvojnog plana škole i aktivan sudionik događanja.

Škola dobiva na ugledu onog časa kad se osjetila sigurna u području za koje je zadužena, u odgoju i obrazovanju. Ako je spremna prihvatiti kritiku i savjet roditelja, ako je transparentna i bliska, ako je otvorena i suvremena. Ako su njeni djelatnici ispunjeni zadovoljstvom svojih učenika i motivirani u poboljšanju i unapređivanju rada, ako su emocionalno zreli za izazove koji ih svakodnevno "bombardiraju" i ako su spremni "dati se na tržište". A roditelji to prepoznaju.