• Termini razgovora s učiteljima

    • Menu za studeni

    • Šk. kurikulum 2020./21.

    • INFORMACIJE 1

      iNFORNACIJE 2

Najčešća pitanja

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu škole!           Nakon istraživanja stranice pomozite nam da budemo bolji i ispunite on line upitnik. 

A+ R A-

Vijeće roditelja

Statutom Osnovne škole Pantovčak (člancima od 147. do 155.) koji je Školski odbor Osnovne škole Pantovčak donio na sjednici održanoj 10.11.2008.,

Izmjenama i dopunama Statuta OŠ Pantovčak od 30.11.2010., Izmjenama i dopunama Statuta OŠ Pantovčak od 25.10.2011., Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13) regulira se uloga, ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja i druga pitanja važna za ostvarivanje interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom.

Izvadak iz Statuta Osnovne škole Pantovčak:

IX. VIJEĆE RODITELJA

Članak 147.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom. Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 148.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela izmđenu sebe biraju jednog predstavnika za vijeće roditelja.

Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici. Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.

Članak 149.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 150.
Članovi Vijeća roditelja izmenu sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti
način.

Članak 151.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

• daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, Učiteljskom vijeću odnosno ravnatelju.
• raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
• razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
• predlaže svog predstavnika u Školski odbor
• predlaže mjere za unaprenivanje odgojno obrazovnog rada
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, terenske nastave, športskih i kulturnih sadržaja škole
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga i učeničkih klubova i društava te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
• daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

Članak 152.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i Osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga pisano izvijestiti.

Članak 153.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik privremeno spriječen.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova Vijeća ili ravnatelj Škole.
Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda izranuje tajnik Škole i organizira pravovremenu dostavu poziva i materijala za sjednicu.

Članak 154.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna većina svih članova. Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.

Članak 155.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik. Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.

 

Suradnja naše škole i Vijeća roditelja


Sa zadovoljstvom ističemo oduvijek korektnu i poticajnu suradnju naše škole i Vijeća. Zajedništvo roditelja i škole jamstvo je uspjeha u nastojanjima da unaprijedimo život i rad učenika. Iz bogate i uspješne suradnje škole sa Vijećem roditelja izdvajamo:

Članovi Vijeća uz razrednike i predstavnike učenika iz Vijeća učenika (od 5. do 8. razreda) aktivno sudjeluju u organizaciji učeničkih putovanja kao članovi povjerenstva za odabir turističke agencije u provođenju izvanučioničke nastave. Organizacija učeničkih putovanja regulirana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Zakonom o obveznim odnosima.

Uz podršku Vijeća, škola je od šk. god. 2012./2013. uvela jednosmjenski rad čime je u odgojnom smislu osigurala više vremena za okupljanje obitelji i roditeljski utjecaj na odrastanje djece, te lakše organiziranje školskih i izvanškolskih aktivnosti učenika.
Na inicijativu te uz moralnu i financijsku podršku roditelja na nivou škole zadovoljili smo potrebu svakog učenika da ima vlastiti garderobni ormarić za odlaganje vanjske odjeće i obuće čime smo osigurali rasterećenje učenika i urednost školskih hodnika i učionica.
Školske godine 2013./2014. uz podršku Vijeća i financijsku podršku roditelja uveli smo e-dnevnike od 1. do 8. razreda čime smo se uvrstili u 20% svih osnovnih i srednjih škola u RH koje djelomično ili u cijelosti primjenjuju
e-dnevnik.
Osim obveza iz kruga osnovne djelatnosti škole, roditelji su nam dobronamjerni i vjerni partneri i u neformalnim događanjima pa smo u prosincu 2013. godine održali uspješan Božićni sajam koji je donio puno obostranog zadovoljstva i radosti. Prodaja veselih učeničkih radova bila je uvod u nastupajuću blagdansku atmosferu, ali i izazov skupini učenika okupljenih u izvannastavnoj aktivnosti „Mali poduzetnici".

 

Uz podršku Vijeća, škola je od šk. god. 2012./2013. uvela jednosmjenski rad čime je u odgojnom smislu osigurala više vremena za okupljanje obitelji i roditeljski utjecaj na odrastanje djece, te lakše organiziranje školskih i izvanškolskih aktivnosti učenika.

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak i četvrtak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan1(at)skole.hr
 
Službenik za zaštitu osobnih podataka,
Danijel Forjan

danijel.forjan2(at)skole.hr

pantovcak(at)os-pantovcak-zg.skole.hr

 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
mirjana.gjano(at)skole.hr
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Veronika Prskalo
veronika.prskalo(at)skole.hr
ospantovcak.uplatnice(at)gmail.com
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Marija Gašparuš 
       marija.gasparus(at)skole.hr
 
1.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
 
1.c  Ivan Oreški
       ivan.oreski5(at)skole.hr
 
2.a  Tatjana Pešić Ilijaš
        tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr 
 
2.b  Borna Prpić Sovilj

       borna.prpic-sovilj(at)skole.hr

        
2.c  Ivona Presečki
       ivona.presecki(at)skole.hr
 
3.a  Olgica Malkoč Vincelj 
        olgica.malkoc-vincelj(at)skole.hr 
 
3.b  Valentina Boc Perus
        valentina.boc(at)skole.hr 
 
4.a  Sanja Trtanj 
        sanja.trtanj(at)skole.hr 
 
4.b  Daniela Žižanović
        daniela.jukic1(at)skole.hr 
 
4.c  Dina Batarilo
        dina.dzineva(at)skole.hr
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c  Jasna Babić
1.b i 1.c  Zrinka Filipović
 
 
2.a  i 2. b Marko Pleslić
2.c  Marina Krakan
 
 
3.a  Ema Herak
3.b  Magda Marić
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

5.a Branka Kovač, Glazbena kultura
       branka.kovac(at)skole.hr
 
5.b Josip Vincetić, Hrvatski i Njemački jezik
      josip.vincetic(at)skole.hr
 
6.a Marina Moćan, Engleski jezik
        marina.mocan(at)skole.hr 
 
6.b Željka Frančić, Hrvatski jezik
       zeljka.francic.simek(at)skole.hr 
 
6.c Matija Dugandžić, TZK
        matija.dugandzic(at)skole.hr
 
7.a Tihomir Razum, Likovna kultura
      tihomir.razum(at)skole.hr
 
7.b Danijel Forjan, Informatika
       danijel.forjan2(at)skole.hr 
 
 7.c Matija Eršek, TZK
       matija.ersek(at)skole.hr
 
8.a Zrinka Šipušić, Kemija
       zrinka.sipusic(at)skole.hr
 

8.b Đurđica Miškulin, Povijest

       durdica.miskulin(at)skole.hr 

     

 

 
 
 
 
 
Ante Bašić, Hrvatski jezik
ante.basic14(at)skole.hr
 
Kristina Čajo Anđel, Engleski jezik
kristina.cajo-andel(at)skole.hr
 
Mirella Kujundžić Lujan, Njemački jezik
mirella.kujundzic-lujan(at)skole.hr
 
Eleonora Deriš, Engleski jezik
eleonora.deris(at)skole.hr
 
Julijana Lepur, Njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, Matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, Vjeronauk
ana.brcic1(at)skole.hr
 
Mirjana Horvat, Geografija
mirjana.horvat1(at)skole.hr
 
Katarina Vrančić, Matematika
katarina.vrancic(at)skole.hr
 
Tatjana Polchert, Biologija
tatjana.polchert(at)skole.hr
 
Marija Magić, Vjeronauk
marija.magic(at)skole.hr
 
Danijela Takač, Fizika i Tehnička kultura
danijela.takac(at)skole.hr