• Termini razgovora s učiteljima

  • Datumi pisanih provjera znanja

  • Menu za lipanj

  • Šk. kurikulum 2015./2016.

  • INFORMACIJE 1

   iNFORNACIJE 2

Najčešća pitanja

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu škole!           Nakon istraživanja stranice pomozite nam da budemo bolji i ispunite on line upitnik. 

A+ R A-

Vijeće roditelja

Statutom Osnovne škole Pantovčak (člancima od 147. do 155.) koji je Školski odbor Osnovne škole Pantovčak donio na sjednici održanoj 10.11.2008.,

Izmjenama i dopunama Statuta OŠ Pantovčak od 30.11.2010., Izmjenama i dopunama Statuta OŠ Pantovčak od 25.10.2011., Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13) regulira se uloga, ustrojstvo, ovlasti, način odlučivanja i druga pitanja važna za ostvarivanje interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom.

Izvadak iz Statuta Osnovne škole Pantovčak:

IX. VIJEĆE RODITELJA

Članak 147.
U Školi se ustrojava Vijeće roditelja radi ostvarivanja interesa učenika i povezivanja škole sa društvenom sredinom. Vijeće roditelja sastavljeno je od predstavnika roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Članak 148.
Roditelji učenika svakog razrednog odjela na početku školske godine na roditeljskom sastanku razrednog odjela izmđenu sebe biraju jednog predstavnika za vijeće roditelja.

Postupkom izbora iz stavka 1. ovoga članka rukovode razrednici. Vijeće roditelja se bira se za tekuću školsku godinu.

Članak 149.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja saziva i vodi ravnatelj škole do izbora predsjednika Vijeća roditelja.

Članak 150.
Članovi Vijeća roditelja izmenu sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika. Nakon što se utvrdi kandidat/kandidati za predsjednika Vijeća roditelja pristupa se javnom glasovanju. Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova nazočnih članova Nakon što je izabran predsjednik Vijeća roditelja bira se zamjenik predsjednika na isti
način.

Članak 151.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

• daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada, Učiteljskom vijeću odnosno ravnatelju.
• raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma, godišnjeg plana i programa rada Škole
• razmatra pritužbe roditelja u svezi s odgojno obrazovnim radom
• predlaže svog predstavnika u Školski odbor
• predlaže mjere za unaprenivanje odgojno obrazovnog rada
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, terenske nastave, športskih i kulturnih sadržaja škole
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u Školi
• daje mišljenje i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih zadruga i učeničkih klubova i društava te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
• daje mišljenje i prijedloge u svezi sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći.

Članak 152.
Ravnatelj škole dužan je u najkraćem mogućem roku izvijestiti Vijeće roditelja o svim pitanjima od općeg značaja za školu.
Ravnatelj škole, Školski odbor i Osnivač dužni su u okviru svoje nadležnosti razmotriti prijedloge Vijeća roditelja i o tome ga pisano izvijestiti.

Članak 153.
Sjednice Vijeća roditelja održavaju se prema potrebi, a sjednicu saziva predsjednik Vijeća roditelja odnosno njegov zamjenik ako je predsjednik privremeno spriječen.
Prijedlog za sazivanje sjednice može dati svaki član Vijeća roditelja, a predsjednik je obvezan sazvati sjednicu ako to zatraži 1/3 članova Vijeća ili ravnatelj Škole.
Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda izranuje tajnik Škole i organizira pravovremenu dostavu poziva i materijala za sjednicu.

Članak 154.
Sjednice Vijeća roditelja mogu se održavati ako je na sjednici prisutna većina svih članova. Vijeće roditelja odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.

Članak 155.
O tijeku sjednice Vijeća roditelja vodi se zapisnik. Zapisnik vodi član Vijeća roditelja kojeg odredi predsjednik. Nakon sjednice zapisnik sa sjednice se pohranjuje u tajništvo Škole na čuvanje.

 

Suradnja naše škole i Vijeća roditelja


Sa zadovoljstvom ističemo oduvijek korektnu i poticajnu suradnju naše škole i Vijeća. Zajedništvo roditelja i škole jamstvo je uspjeha u nastojanjima da unaprijedimo život i rad učenika. Iz bogate i uspješne suradnje škole sa Vijećem roditelja izdvajamo:

Članovi Vijeća uz razrednike i predstavnike učenika iz Vijeća učenika (od 5. do 8. razreda) aktivno sudjeluju u organizaciji učeničkih putovanja kao članovi povjerenstva za odabir turističke agencije u provođenju izvanučioničke nastave. Organizacija učeničkih putovanja regulirana je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o pružanju usluga u turizmu i Zakonom o obveznim odnosima.

Uz podršku Vijeća, škola je od šk. god. 2012./2013. uvela jednosmjenski rad čime je u odgojnom smislu osigurala više vremena za okupljanje obitelji i roditeljski utjecaj na odrastanje djece, te lakše organiziranje školskih i izvanškolskih aktivnosti učenika.
Na inicijativu te uz moralnu i financijsku podršku roditelja na nivou škole zadovoljili smo potrebu svakog učenika da ima vlastiti garderobni ormarić za odlaganje vanjske odjeće i obuće čime smo osigurali rasterećenje učenika i urednost školskih hodnika i učionica.
Školske godine 2013./2014. uz podršku Vijeća i financijsku podršku roditelja uveli smo e-dnevnike od 1. do 8. razreda čime smo se uvrstili u 20% svih osnovnih i srednjih škola u RH koje djelomično ili u cijelosti primjenjuju
e-dnevnik.
Osim obveza iz kruga osnovne djelatnosti škole, roditelji su nam dobronamjerni i vjerni partneri i u neformalnim događanjima pa smo u prosincu 2013. godine održali uspješan Božićni sajam koji je donio puno obostranog zadovoljstva i radosti. Prodaja veselih učeničkih radova bila je uvod u nastupajuću blagdansku atmosferu, ali i izazov skupini učenika okupljenih u izvannastavnoj aktivnosti „Mali poduzetnici".

 

Uz podršku Vijeća, škola je od šk. god. 2012./2013. uvela jednosmjenski rad čime je u odgojnom smislu osigurala više vremena za okupljanje obitelji i roditeljski utjecaj na odrastanje djece, te lakše organiziranje školskih i izvanškolskih aktivnosti učenika.

e upisi veliki

edu hr portal veliki

google link veliki

youtube link veliki

Ustanova

OŠ PANTOVČAK
Hercegovačka 108
10000 ZAGREB
 
Telefon:
01/4824 148 (centrala)
 
01/ 4822 585 (stara škola)
 
Fax:
01/4824 422
 
E-mail:
 
OIB: 87153754672
Račun: HR 5823600001101469343
Vaš E-mail:
Predmet:
Poruka:
Koliko očiju ima čovjek?

Djelatnici

Ravnatelj:
Miroslav Klobučar, prof.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rad sa strankama:
Ponedjeljak:16.30-18.30 (ili po dogovoru)
 
Stručne suradnice:
Pedagoginja,
Marina Žitković
marina.zitkovic(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Utorak: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru)
 
Psihologinja,
Vesna Rak
vesna.rak(at)skole.hr
Rad sa strankama:
Srijeda: 17.00 - 19.00 (ili po dogovoru) 
 
Knjižničarka,
Jelena Pervan
jelena.pervan(at)skole.hr
 
 
Učitelji razredne i predmete nastave.
 
Tajništvo:
Mirjana Gjano
 
Rad sa strankama:
10.30 - 11.30 
13.00 - 14.00
 
Računovodstvo:
Maja Pećnik
Petra Šapina (zamjena)
 
Rad sa strankama:
11.30-13.00

Razredna nastava

1.a  Sanja Trtanjj
       sanja.trtanj(at)skole.hr
1.b Daniela Žižanović
       daniela.jukic1(at)skole.hr
1.c  Dina Džineva
        dina.dzineva(at)skole.hr
2.a  Marija Gašparuš
        marija.gasparus(at)skole.hr
2.b  Jasna Bartolović Rimac
        jasna.bartolovic-rimac(at)skole.hr
3.a  Borna Prpić Sovilj
        borna.prpic-sovilj(at)skole.hr
3.b  Tanja Pešić Ilijaš
         tatjana.pesic-ilijas(at)skole.hr
4.a  Valentina Boc
       valentina.boc(at)skole.hr
4.b  Olgica Malkoč Vincelj
      olgica.malkoc(at)gmail.com
 
 
 
U želji da vam što cjelovitije prikažemo rad naše škole, aktualno vas informiramo i uspješnije s vama komuniciramo izradili smo novu internetsku stranicu škole.
1.a i 1.c Jasna Babić
1.b i 1.c Zrinka Filipović
 
 
2.a i 2.b Maja Žunić
 
 
3.a Ivan Oreški
3.b Magda Marić
 
 
 
 
 
 

 

Predmetna nastava

  
5.a Katarina Vrančić, matematika
       katarinavrancic(at)hotmail.com
5.b Silvija Ljutić, engleski jezik
      silvija.ljutic(at)skole.hr
6.a Ljijana Rosić, hrvatski jezik
      rosic.ljiljana(at)yahoo.com
6.c Branka Kovač, glazbena kultura
       kovacbranka3(at)gmail.com
6.b Ante Bašić, hrvatski jezik
      ante.basic14(at)skole.hr
7.a Željka Frančić, hrvatski jezik
      zeljka.francic.simek(at)skole.hr
7.b Marina Moćan, engleski jezik
       marina.mocan(at)skole.hr
8.a Silvija Vučković, kemija
       vuckovicsilvija(at)gmail.com
8.b Matija Eršek, tjelesna i zdravstvena kultura
      matija416(at)gmail.com
 
 
 
 
Ljiljana Rosić, hrvatski jezik
rosic.ljljana(at)yahoo.com
 
Ivan Klobučar, informatika
 ivan.klobucar(at)hotmail.com
 
Kristina Čajo Anđel, engleski jezik
 
Mirella Kujundžić Lujan, njemački jezik
 
Julijana Lepur, njemački jezik
 
Jasenka Parađiković, matematika
jasenka.paradikovic(at)skole.hr
 
č.s. Monika, vjeronauk
 
Tihomir Razum, likovna kultura
tihomir_razum(at)yahoo.com
 
Tatjana Polchert, biologija
 
Marija Magić, vjeronauk
 
Danijela Takač, fizika i tehnilka kultura
 
zamje. Matija Dugandžić, vikend program